VERANDEREN IS OOK LEREN

VERANDEREN IN ORGANISATIES 

Veranderen gaat óók over leren. En dat reikt verder dan het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden. In veel gevallen is gedragsverandering een cruciale factor in een veranderproces.

bron Plan B

Ik zie bij veranderingen een krachtig samenspel tussen dat wat we zichtbaar organiseren (de bovenstroom) en dat wat voelbaar is tussen de mensen (de onderstroom).

 

Bij daadwerkelijke gedragsverandering speelt namelijk ook het psychologische proces mee dat mensen doorlopen om van A naar B te komen. En daar ligt de grootste uitdaging in het veranderproces. Want hoe krijgen we grip op die ogenschijnlijk ongrijpbare dynamieken?

VOOR LEIDERS

Leiders die verantwoordelijk zijn voor verandering worstelen vaak met de weerbarstige dynamiek in de onderstroom. Zij zien aanknopingspunten in coaching, sturing en timing. En toch lukt het soms niet om verder te komen met een team of project.

Gecertificeerd in Systemisch Transitie Management

Met behulp van actuele kennis en inzichten over gedragsverandering in combinatie met systemisch werken, leer ik leiders hoe zij grip krijgen op het psychologische deel van de verandering; dat wat zich afspeelt in de onderstroom. Ze breiden hun handelingsrepertoire uit en begeleiden met meer gemak en ontspanning de verandering.

Sparringpartner – Focus op je eigen leren als leider in de dagelijkse veranderpraktijk.

Training – Focus op het versterken van kennis en vaardigheden om veranderingsprocessen met meer gemak te begeleiden.

Adviseur – Focus op de veranderstrategie waarmee je verandering op gang brengt en houdt.

VOOR TEAMS

Teamcoach – Voor teams met veranderambities. Focus op het doorbreken van gedragspatronen en experimenteren met nieuw gedrag om van A naar B te komen.