SLIM-subsidie voor MKB

LEREN EN ONTWIKKELEN IN HET MKB BEVORDEREN

Veel vragen op personeelsgebied kunnen (deels) beantwoord worden door te investeren in de ontwikkeling van je mensen. Zoals:

  • Er zijn nauwelijks geschikte (vak)mensen;
  • Er is veel verloop in mijn bedrijf;
  • Ons personeelsbestand vergrijst;
  • Kennis in de branche veroudert snel; 
  • Hoe krijg ik mensen mee in veranderingen;
  • Hoe houd ik mensen gemotiveerd.

Bekijk in deze video wat de SLIM subsidie voor jouw bedrijf kan betekenen.

 

MKB-ondernemers komen er vaak niet aan toe om stil te staan bij de scholing en ontwikkeling van hun medewerkers. Het ontbreekt aan tijd, geld, kennis of capaciteit. 

Natuurlijk willen werkgevers best investeren in de ontwikkeling van hun werknemers. En zien zij ook de noodzaak ervan in. 

Maar het is nog niet zo gemakkelijk om te weten waar je moet beginnen, of welke investeringen ook echt iets opleveren. Met andere woorden; wat kun je als MKB-bedrijf doen om op de juiste manier te investeren in de ontwikkeling van je mensen? Duurzaam en gericht op de doelen en ambities van jouw bedrijf. Je wil maatwerk, iemand die goed luistert en kijkt naar wat er speelt in jouw bedrijf. 

Herken jij je hierin?

Dan vertel ik je graag over wat ik voor jouw bedrijf kan betekenen met behulp van de SLIM subsidie.

De SLIM-regeling is een aantrekkelijke subsidie die je de mogelijkheid geeft om een expert aan te trekken die je bedrijf doorlicht, een plan maakt en goede ideeën implementeert. 

Zodat je slimmer investeert in de ontwikkeling van je mensen én dus in je bedrijf. 

WAT IS DE SLIM-SUBSIDIEREGELING?

De SLIM-subsidie is bedoeld als stimulans vanuit de overheid om leren en ontwikkelen binnen het MKB vanzelfsprekend te maken en dekt zo’n 60-80% van de kosten. De regeling biedt MKB-ondernemingen hiermee de kans om structureel aandacht te geven aan de ontwikkeling van het bedrijf en hun medewerkers. 

Het levert een groot aantal voordelen op voor je bedrijf, zoals:

 • up to date kennis en vaardigheden medewerkers
 • gemotiveerde en productieve medewerkers
 • medewerkers blijven langer inzetbaar
 • groei en continuïteit van het bedrijf
 • aantrekkelijk voor nieuw personeel 

WAT VALT ER BINNEN DE SUBSIDIE?

In het kort komt het neer op de volgende activiteiten:

1. DOORLICHTEN VAN JE ONDERNEMING

Ik licht je onderneming door om de behoefte aan scholing en ontwikkeling inzichtelijk te maken. We kijken wat je mensen nodig hebben om hun werk goed te doen, nu én in de toekomst. En wat hun wensen en ambities zijn. 

Daarbij nemen we ook de ontwikkelingen en toekomstplannen van het bedrijf mee. De ontwikkeling van je mensen is immers onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van je bedrijf.

Het resulteert in een scholings- en ontwikkelplan waar je direct mee aan de slag kunt. Concreet en op maat.

2. ONTWIKKELEN EN INVOEREN VAN METHODEN

Ik ontwikkel methoden voor jouw bedrijf, die werknemers stimuleren om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding tijdens het werk te ontwikkelen. Het gaat dan niet om hele opleidingen maar om diverse mogelijkheden die in het werk of bedrijf zelf zitten.

Dat kan een manier zijn om scholing en ontwikkeling bespreekbaar te maken, een werkwijze waarmee je kennisdeling in het werk bevordert of een inwerktraject voor nieuwe mensen. Er is van alles mogelijk, afhankelijk van de vraag die speelt binnen jouw bedrijf.

Zo wordt Leren & Ontwikkelen meer vanzelfsprekend voor iedereen. En speel je als onderneming beter in op veranderingen en ontwikkelingen in de omgeving waarbinnen je opereert.

3. LOOPBAAN- EN ONTWIKKELADVIEZEN

Uit de analyse kan naar voren komen dat mensen specifieke loopbaan- of ontwikkelvragen hebben. Je kunt dan gebruik maken van een aanbod tot individuele gesprekken op het gebied van loopbaan en/of ontwikkelingsmogelijkheden. 

4. PRAKTIJKLEERPLAATSEN IN DE DERDE LEERWEG

Het bieden van praktijkleerplaatsen in de derde leerweg valt voor een deel ook onder deze subsidie  Dit zijn over het algemeen trajecten die niet via de reguliere wegen verlopen. Maar maatwerk in het kader van in- of doorstroom.

DE SLIM-SUBSIDIE

De SLIM-subsidie dekt een belangrijk deel (60-80%) van de investering met een minimum van 5.000 euro en een maximum van 25.000 euro per subsidieaanvraag. 

Voor bedrijven tot 50 werknemers kan 80% van de kosten gedekt worden, tussen de 50-250 werknemers is dat 60%.

Ik vertel je graag meer over de inhoud van de regeling en de mogelijkheden voor jouw bedrijf in een persoonlijk gesprek. Neem contact op.

Details over de subsidieregeling lees je  hier https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

Download hier de menukaart van het ministerie van SZW.

AANVRAAG EN AFHANDELING

Er komt best wat bij kijken als je gebruik wilt maken van een subsidie. Daarom ondersteun ik je bij een juiste en tijdige aanvraag en afhandeling van de SLIM-subsidie.

In september en maart kun je een aanvraag indienen. Nog eind dit jaar aan de slag? 

Bereid je nu alvast voor op een aanvraag in het eerste tijdvak in 2021. Ik ga graag met je in gesprek om te verkennen wat de wensen zijn.

Laten we direct een afspraak maken.

Neem contact op via het contactformulier 

of bel 06-55212330