TALENTONTWIKKELING

Haal het beste uit uw mensen voor meer resultaat

u heeft moeite om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen

er spelen veel veranderingen die impact hebben op uw mensen en hun prestaties

u wilt de goede mensen behouden en binden aan uw bedrijf

u wilt mensen die betrokken en gemotiveerd hun werk kunnen doen.

 

Maak het verschil

Slechts 1 op de 5 werknemers benut dagelijks zijn talent in het werk. Er raakt dus veel talent verloren in organisaties en dat vormt een bron van energieverlies, onderpresteren, ziekteverzuim en burn-out.

Steeds meer organisaties willen de talenten van hun mensen centraal stellen in het functioneren, maar weten niet goed hoe de omslag te maken. Zij willen betrokken en gemotiveerde mensen die vooral kunnen doen waar ze goed in zijn, maar zitten ook nog vast aan oude denkpatronen en systemen. Zij willen meer ruimte geven aan de eigenheid van mensen, maar voelen tegelijkertijd de behoefte om dit te controleren en te regelen. Hoe kom je los van beknellende functieprofielen, die duidelijkheid en controle lijken te geven, maar beperkend blijken te werken in de praktijk.

Ik help u graag het verschil te maken!

 

Ontdekken en ontwikkelen van talent

Waar vroeger talentmanagement vooral ging over de zogenaamde ‘high potentials’, richt talentontwikkeling zich nu gelukkig op iedere werknemer. We worden immers allemaal geboren met uniek talent.

Talent gaat namelijk niet over bijzondere begaafdheid, maar over iemands unieke manier van denken en doen. Datgene waar we van nature goed in zijn, leuk vinden en voldoening uit halen. Het is een natuurlijke bron van energie en groei.

Hoe beter de match is tussen wie iemand is en wat iemand doet, des te beter zijn de prestaties die iemand levert. Eenmaal op het spoor van talent, zijn de mogelijkheden eindeloos.

 

(H)Erkennen van talent

Mensen kunnen vaak maar moeilijk benoemen waar ze echt goed in zijn. Dat komt omdat we onszelf al heel jong leren aan te passen aan de normen en verwachtingen van anderen: denk aan school, ouders, bazen, maatschappij. Hierdoor vertroebelt langzaam maar zeker de kennis over onszelf; wie ben ik en waar ben ik goed in?

Mensen hebben daarom eerst wat hulp nodig om inzicht te krijgen in hun talenten. Dit vraagt een andere manier van kijken dan we gewend zijn, namelijk naar wat er is en niet naar wat er zou moeten zijn. Want in plaats van te investeren in dingen waar we niet goed in zijn, kunnen we ons beter focussen op het benutten van onze kracht en energie.

Talent benutten

Wat kun je als organisatie doen om effectief in te zetten op de talenten van de mensen? Koppel de talenten van medewerkers aan de doelstellingen van uw bedrijf. Hierdoor ontstaat een win-win situatie: betere resultaten en meer werkplezier. Laat teams of afdelingen hun resultaten helder formuleren en vraag hoe iedereen hieraan kan bijdragen en welke talenten hij of zij daarvoor in zet. Bepaal dus wel het ‘wat’, maar laat het ‘hoe’ over aan de mensen die het moeten doen.

Voor het optimaal benutten van talent zet u in op 3 pijlers:

  1. (H)erkennen van talent
  2. Ruimte en mogelijkheden bieden aan het inzetten en ontwikkelen van talent
  3. Steun van de leidinggevende

 

‘Laat mensen doen waar ze goed in zijn en ze geven het beste van zichzelf’ 

Talentcoaching

Met individuele Talentcoaching help ik mensen toe te werken naar een match tussen wie iemand is en wat iemand doet. Een werksituatie die past bij iemands talenten geeft bijzonder veel energie, plezier en resultaat.

Lees hier meer over talentcoaching voor u en uw medewerkers.

 

 

Talentvolle teams

Je hoort steeds meer over het benutten van talent in teamsamenwerking. Voor het werken in zelforganiserende of resultaatgerichte teams is het belangrijk te weten wie welke bijdrage kan leveren aan de teamdoelen. Als je kunt inzetten op talent werk je aan bevlogen en betrokken teamleden. Meer over het werken met talent in teamsamenwerking leest u hier.

 

Advies over talentontwikkeling

Wilt u in uw organisatie aan de slag met talentontwikkeling, start dan met het formuleren van een heldere visie en neem dan bestaande denk- en werkwijzen onder de loep.

Krijgt iedereen de ruimte om vanuit zijn of haar talent te werken? Zijn de sterke punten uitgangspunt in ontwikkeling of de zwakke punten? Is het talent vertrekpunt of de taak-functie beschrijving. Hoe voeren we onze functioneringsgeprekken?

Zoekt u iemand met de juiste kennis en expertise voor een project op het gebied van talentontwikkeling? Wilt u uw denk- en werkwijzen eens door de talentenbril bekijken? Dan ben ik voor u de juiste partner.

 

Neem contact op voor de mogelijkheden.