Leermogelijkheden ín het werk | De essentie van werkplekleren

Er wordt veel gesproken over werkplekleren en mogelijk voel je de verleiding tot de aanschaf van een systeem of methode die het zou ondersteunen.

Maar het begint nooit met een systeem. Ik praat daarom graag met klanten over de betekenis die er achter werkplekleren zit: leren als onderdeel van het werk. En probeer mee te denken in praktische oplossingen om dit meer vanzelfsprekend te maken. Dat begint met anders kijken naar leren én naar het werk!

Bedrijven grijpen snel naar een training of opleiding als er iets geleerd moet worden. 

Dat is niet zo vreemd, gezien het grote aanbod van trainingen en opleidingen; meer dan 3.000 aanbieders!

Helaas vinden ondernemers de daadwerkelijke toepassing van wat er in trainingen en opleidingen geleerd wordt in de praktijk vies tegenvallen.

Je kunt het ook anders aanpakken!

Voor mij begint leren ín het werk. Door het leren ook dáár te organiseren voorkom je het probleem van toepassing.

Maar ook zonder te organiseren wordt er geleerd. Maar liefst 94% van de kennisontwikkeling vindt plaats in het werk, slechts 6% daarbuiten.

Als je dat weet, ga je je blik verplaatsen naar de dagelijkse werkomgeving. Waar liggen dan de kansen verscholen die ontwikkeling en kennisdeling stimuleren. Het gaat er bijvoorbeeld om de werkomgeving anders in te richten, meer te praten over de resultaten, vooruit te denken en een werksfeer te creëren waar uitwisseling mogelijk is.

In ieder bedrijf liggen weer andere mogelijkheden, het vraagt dus echt maatwerk. Maar weet ook dat kleine, ogenschijnlijk eenvoudige acties al een beweging op gang kunnen brengen met veel impact. Doe het wel heel doelgericht en zorg voor een plan!

Werkplekleren gaat in essentie dus niet zozeer over de plek waar het leren plaatsvindt, maar over de lerende functie die je aan het werk zelf toekent.

Een paar eenvoudige acties om werkplekleren praktisch te maken: 

  • Vorm eens (tijdelijk) andere samenwerkingsduo’s;
  • Neem een werknemer uit de werkplaats mee naar een evaluatie met een klant;
  • Organiseer na afronding van een project een pizza-moment om met elkaar terug te kijken: je bespreekt met elkaar wat goed ging en wat beter kan;
  • Laat werknemers die een specifieke vaardigheid bezitten instructies maken voor collega’s, en laat ze een korte briefing geven;
  • Organiseer momenten waarop werknemers kennis en vaardigheden met elkaar kunnen delen;
  • Geef enkele collega’s de rol van senior of coach. Zij worden gekoppeld aan collega’s die iets willen leren in hun werk. Bijvoorbeeld lastige gesprekken voeren, het werk efficiënter indelen, een presentatie geven of een nieuwe vaardigheid leren.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden waarmee je de ontwikkeling van mensen stimuleert zonder ze naar een cursus te sturen. Maar er liggen nog veel meer kansen voor leren en kennisdeling dan je mogelijk in de gaten hebt!

De opbrengst is dat het bijdraagt aan meer motivatie en tevredenheid onder je mensen. Je wordt aantrekkelijker voor nieuwe, jonge instroom en mensen blijven langer.

En niet te vergeten verhoogt het de productiviteit en kwaliteit wanneer je mensen voortdurend blijven leren en ontwikkelen in hun werk.

Kortom: werkplekleren is een breed begrip, maar kun je heel praktisch vormgeven. Simpelweg door anders te kijken en te durven experimenteren maak je er al een goed begin mee. 

Interessant onderwerp? 

Misschien vind je dit blogartikel over motivatie voor leren ook interessant om te lezen.

Of het blogartikel hiernaast over het verbeteren van de leercultuur in je bedrijf.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *