Daag de denkbeelden over Leren & Ontwikkelen uit

leren

Hoe wordt er gedacht over Leren & Ontwikkelen?

Binnen iedere organisatie bestaan er denkbeelden over Leren & Ontwikkelen. Het zijn bewuste en onbewuste gedachten met bijbehorende plaatjes over wat het is en hoe het er uit zou moeten zien. 

Je kunt je voorstellen dat deze gedachten en beelden nogal bepalend zijn voor de manier waarop het Leren & Ontwikkelen is ‘georganiseerd’. En voor de manier waarop werknemers hierin worden gefaciliteerd en ondersteund. 

 

Een voorbeeld van een denkbeeld over Leren & Ontwikkelen en hoe zich dat mogelijk vertaalt naar de dagelijkse werkpraktijk:

Een ander denkbeeld over hetzelfde thema:

 

Frisse kijk

Denkbeelden kunnen ongemerkt achterhaald raken en daarin schuilt het risico dat je manier van organiseren en ondersteunen niet meer aansluit bij de koers en ontwikkeling van de organisatie. 

Een frisse kijk helpt dan om deze mismatch aan het licht te brengen: waarom-vragen inbrengen, overtuigingen ter discussie stellen, nieuwe denkbeelden onderzoeken

Geen goed of fout 

Denkbeelden zijn op zichzelf nooit goed of fout. Het gaat er meer om of ze leiden tot de gewenste uitkomst. Dus wanneer je als organisatie andere resultaten verwacht van Leren & Ontwikkelen, haal dan de heersende denkbeelden eens naar boven en stel ze ter discussie; werken ze nog voor ons? Leiden ze tot dat wat we voor ogen hebben?

Met nieuwe denkbeelden komen we tot nieuwe ontwerpen van organiseren en ondersteunen. En dat zal leiden tot ander gedrag en resultaten.  

Vragen die helpen

Hieronder een set vragen die ons helpen om huidige denkbeelden naar boven te halen:

  • Wat stuurt het Leren & Ontwikkelen op dit moment?
  • Wie stuurt het Leren & Ontwikkelen op dit moment?
  • Waar vindt het Leren & Ontwikkelen momenteel grotendeels plaats?
  • Waartoe leidt Leren & Ontwikkelen op dit moment?
  • Hoe ziet Leren & Ontwikkelen er nu hoofdzakelijk uit?

Wat zeggen de antwoorden op deze vragen over hoe er binnen de organisatie gedacht wordt over Leren & Ontwikkelen? Over hoe het er in de dagelijkse werkpraktijk aan toe gaat? Welke denkbeelden zijn op dit moment leidend? En welke (gewenste en ongewenste) resultaten levert dit op? 

Van hieruit is het mogelijk om tot een aantal vernieuwde uitganspunten of principes te komen voor Leren & Ontwikkelen in jouw organisatie. 

Anders kijken – Anders denken – Anders doen

Met mijn frisse kijk op Leren & Ontwikkelen mag ik regelmatig binnen organisaties bestaande denkbeelden uitdagen om tot nieuwe, inspirerende uitgangspunten te komen die wél leiden tot de gewenste uitkomst. Ik stel die waarom-vragen, durf zaken ter discussie te stellen en reik nieuwe perspectieven aan.

Heb je behoefte aan mijn frisse kijk, dan is het Begeleidingstraject ‘Leren & Ontwikkelen op de kaart’ wellicht iets voor jouw afdeling. Neem gerust contact op zodat ik je er meer over kan vertellen. 

Ik verwijs ook graag naar de Roadmap voor L&D die je houvast en inspiratie geeft om je L&D functie te verbeteren of te vernieuwen. Het bied je een aantal aanknopingspunten en praktische formats.

 

Geschreven door Yvonne Dekkers – Organisatieontwikkeling

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *