BEELDSESSIE

Met een beeldsessie help ik organisaties op een interactieve en eigentijdse manier betekenis te aan de gewenste verandering

Beeldsessie in het kort

Een beeldsessie is een gespreksvorm waarbij je gebruik maakt van levendige beelden op een beeldtafel. In selecte groepen bekijk, bespreek en kies je die beelden die betekenis geven aan jullie vraagstuk of verandering. Iedereen is betrokken en neemt actief deel aan de dialoog, dat maakt deze werkvorm zo effectief.

Het doel van de beeldsessie is om aan het einde een gezamenlijk beeld te hebben waar je commitment op hebt. Bijvoorbeeld over de probleemstelling, de visie of verbeterpunten waar je mee aan de slag wil. Dit stimuleert het eigenaarschap en zelfoplossend vermogen in de groep.

Ik bereid een beeldsessie zorgvuldig voor met de opdrachtgever; wat is het vraagstuk, wat is de context en wat willen jullie bereiken? Een beeldsessie kan volledig op maat worden ontwikkeld voor jouw organisatie.

Het kan ingezet worden van 1 groep of team tot aan een hele organisatie, waarbij je alle teams/afdelingen dezelfde ontwikkeling wil laten doorlopen rond een thema.

Geschikt voor

Denk aan vraagstukken die organisatie-breed spelen en waarbij je veel teams/afdelingen een bepaalde beweging wilt laten doormaken.

Het leent zich uitstekend voor verandertrajecten waarbij je een bottom-up benadering kiest; je wil niet opleggen hoe ze het moeten gaan doen, maar teams helpen om de betekenis van de verandering met elkaar te laden zodat ze er zelf vorm en inhoud aan kunnen geven in de dagelijkse werkpraktijk.

Met een beeldsessie kun je thema’s uitwerken tot beleidsonderwerpen, met elkaar een visie bepalen of verbeterpunten bepalen met elkaar.

Er zijn wat meer algemene beeldsessies beschikbaar over de thema’s leiderschap, zelforganisatie, feedback, praktijkleren, aanspreekcultuur, verzuim, vitaliteit en inzetbaarheid (WERKKRACHTSESSIES).

Andere wensen of thema’s? Ook mogelijk, ik maak het graag op maat voor jouw organisatie!

De kracht van beelden

De afgelopen jaren zijn er binnen de Neurowetenschappen spectaculaire ontdekkingen gedaan op het gebied van de werking van het brein. Ontdekkingen die een invloed hebben op de effectiviteit van ons leren en handelen. Een beeldsessie sluit aan bij de 6 principes van Breinleren: Emotie, Zintuiglijk Rijk, Creatie, Focus, Herhalen en Voortbouwen. Dat maakt het een krachtig middel voor team- en organisatieontwikkeling.

Zelf ervaren?

Speelt er in jouw organisatie een thema waarbij een beeldsessie ondersteunend kan zijn? Neem contact op voor meer informatie of om direct een kennismakingsafspraak te maken.