5 manieren om de leercultuur in je bedrijf te verbeteren

De laatste tijd hoor ik veel bedrijven praten over leercultuur. Jammergenoeg begint dit een containerbegrip te worden voor iets dat heel relevant is binnen een bedrijf: namelijk de mate waarin alle mensen binnen een bedrijf actief leren in hun werk en de omstandigheden die dat mogelijk maken

Ik wil begrippen als leercultuur praktisch maken voor bedrijven. Dit artikel is een uitnodiging om verder te kijken dan het volgen van opleidingen. En om mogelijkheden te ontdekken die ieder bedrijf in zich heeft om mensen aan het leren te krijgen.

leercultuurEen heikel punt voor veel bedrijven: 

Mensen vrijmaken om naar een cursus te gaan.

Het hakt er behoorlijk in als je mensen één of meer dagen moet missen. 

Veel bedrijven vragen zich af of dat nou echt nodig is en of het niet anders kan.

Nou, ik heb goed nieuws!

Je mensen hoeven namelijk écht niet altijd de deur uit om zich te ontwikkelen. In veel gevallen kun je het anders aanpakken. Je moet alleen even anders kijken om het te zien.

Het probleem is dat we te snel denken aan een cursus of opleiding. Vaak buiten de deur, en buiten het eigenlijke werk.

En hoewel dat in sommige gevallen de enige en beste oplossing is, bestaan er interessante alternatieven. Ook voor MKB-ondernemingen!

Andere vormen van ontwikkelen die gewoon in het werk plaatsvinden.

Want wist je dat mensen het meeste leren tijdens hun werk? Zo’n 94% ten opzichte van 6% tijdens een cursus!

Hoe zit dat dan?

Sta eens stil bij iets waar jij goed in bent. En vraag je af hoe je dat geleerd hebt. In veel gevallen is het antwoord niet: die opleiding of die cursus.

Maar eerder: door die nieuwe taak, door af te kijken bij iemand, door die situatie met een lastige klant, door samen te werken met een senior collega, door in het diepe te springen, of door een grote fout die je ooit maakte.

In veel gevallen zijn het concrete ervaringen in het werk waar je van leert. En die je steeds beter maken in je vak.

Als dit waar is, dan blijkt jouw bedrijf in potentie dus een uitstekende leeromgeving te zijn.

Ik zeg ‘in potentie’, omdat je de kansen wel actief moet benutten en soms en beetje moet sturen en organiseren.

5 manieren om de leercultuur verbeteren

Iedere werkomgeving kent andere omstandigheden en dus andere mogelijkheden om te leren.

Maar grofweg draai je aan (één of meer van) de volgende 5 knoppen:

1.   Het werk zelf

Je maakt het werk rijker voor leren door aanpassingen te doen aan hoe het is georganiseerd. Een paar voorbeelden:

Zorg voor variatie in taken, biedt mogelijkheden om nieuwe taken op te pakken, geef neventaken bij eentonig werk, vorm teams rond een specifieke taak, probleem of project, biedt uitdaging, maak de klant zichtbaar.

Een ander aspect is de mate van regelruimte in het werk. Mensen die de ruimte en vrijheid hebben om hun werk naar eigen inzicht in te delen en uit te voeren, leren namelijk veel meer van uitdagende taken dan mensen die weinig regelruimte hebben.

2.     Vakmanschap

Naast feitenkennis, die vaak via formele programma’s wordt geleerd en getoetst, ontwikkelt een vakman of -vrouw ervaringskennis. Ervaringskennis (ook wel tacit knowledge) is de opbrengst van informeel (of onbewust) leren, van ervaringen die je opdoet in je werk. Deze kennis zit vaak in de hoofden en handen van mensen en maak je beschikbaar door bijv. anderen het vak te leren. Denk aan het meester-gezel principe. Het organiseren van kennisuitwisseling helpt om de onbewuste kennis te mobiliseren in je bedrijf.

3.     Persoonlijke factoren

Mensen met zelfvertrouwen leren meer in hun werk dan mensen met minder zelfvertrouwen. Bevorder het zelfvertrouwen door kleine uitdagingen te bieden, zodat men succeservaringen opdoet. Geloof niet dat iemand niet wil groeien; het is vaak een (goed bedekt) signaal van faalangst of weinig vertrouwen.

Steun van de leidinggevende en collega’s geeft extra vertrouwen. Investeer in een coach als het zelfvertrouwen structureel laag is en leren onmogelijk lijkt.

4.     Rol van de manager

De manager heeft veel invloed op de leerprocessen in het werk. Het heeft weinig te maken met sturen en beïnvloeden, maar vooral met open staan, steun bieden en aansluiten bij de ander.

Denk aan voorbeeldgedrag, interesse tonen in ambities, het bieden van precies genoeg uitdaging (te veel geeft stress en te weinig geeft verveling), aandacht voor ieders talent, het organiseren van feedback, vragen stellen.

5.     De werkomgeving

Een aantal factoren in de directe werkomgeving spelen een rol in de mate waarin leren plaats kan vinden. Zo bieden organisatieveranderingen vaak een grote leeropgave voor mensen. Een nieuwe strategie, systeem, nieuwe manager, collega’s of een fusie. Het zet mensen mentaal in beweging. Laat het niet op zijn beloop maar ondersteun mensen in wat ze er van kunnen leren.

Werken in een team is bij uitstek een leerzame omgeving. Mits er uitwisseling is van kennis en informatie, er sprake is van een gezamenlijk doel en aandacht is voor de resultaten en ieders inbreng.

De fysieke werkomgeving kan geschikt of ongeschikt zijn om te leren. Denk aan geluiden, afzondering, contactmogelijkheden.

Ten slotte vraagt het wel iets van een organisatie om de leermogelijkheden in het werk te benutten. Er moet ruimte voor vrij gemaakt worden. Om te mogen leren en experimenteren moeten er fouten gemaakt kunnen worden. In sommige bedrijven zijn de risico’s zo groot dat het leren alleen buiten het werk georganiseerd kan worden. Kijk dan hoe er veilige oefensituaties gecreëerd kunnen worden. 

Bespaar opleidingskosten

Door leren in het werk zelf te organiseren, bespaar je opleidingskosten en krijg je gemotiveerde en productieve medewerkers.

De vraag is hoe je mensen zó kunt laten leren dat ze maximaal presteren.

Aantrekkelijk voor MKB

leercultuurMet de SLIM-subsidie is het doorlichten van je bedrijf op leermogelijkheden en -behoeften nu superaantrekkelijk voor MKB-ondernemers. Ik help je hier bij.

Samen bepalen we aan welke knoppen jij kunt draaien om de leercultuur te versterken binnen je bedrijf. Gevat in een concreet plan en acties om meteen te starten.

Of je nu inzet op doorgroei, instroom, motivatie, op peil brengen van kennis of een positieve werksfeer; investeren in ontwikkeling loont!

Contact

Voor een frisse kijk op leermogelijkheden binnen jouw bedrijf: bel 06-55212330 of reageer via het contactformulier.

Voor dit blog heb ik, naast mijn eigen ervaring, inspiratie geput uit het boek ‘Leren? Ik werk liever’ (Bibo, Derksen en van der Heide, 2011).

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *