VOOR EEN FRISSE KIJK OP LEREN IN ORGANISATIES

logo_frisse-kijk_png-2_pooydooy_2019
Yvonne-FotoSharonWillems-3

LEREN & ONTWIKKELEN 

De ontwikkeling van je organisatie is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van je mensen. Maak werk van leren en groei naar een krachtige leercultuur!

INTERIM OPLEIDINGSKUNDIGE

Leren & Ontwikkelen is een belangrijke functie voor organisaties die toekomstbestendig willen zijn. Met veranderingen die in hoog tempo op ons afkomen, zijn mensen nodig die zich voortdurend blijven ontwikkelen in hun werk. Én organisaties die het belang zien om daarin te investeren. 

Maar hoe pak je dat aan? En wat kun je doen om mensen aan het leren te krijgen?

Heb je zelf de expertise niet in huis om hier handen en voeten aan te geven, of kun je extra denk- en doekracht gebruiken? Dan ben je hier aan het juiste adres, want als zelfstandig Opleidingskundige help ik organisaties om werk van leren te maken.

Leren = hefboom voor presteren!

Ik geloof dat het tijd wordt om Leren & Ontwikkelen als vanzelfsprekend onderdeel van het werken te gaan zien. Niet meer los van werk, maar een plek geven ín het werk. Op een manier die motiverend is en mensen helpt hun werk steeds een beetje beter te doen. Zo komen we tot een duurzame manier van leren in organisaties.

Daarbij zien we niet alleen ons werk, maar ook de kijk op leren veranderen. Onze traditionele denkbeelden over leren en opleiden maken plaats voor nieuwe inzichten. Omdat bewezen is dat leren in een ‘klasje’ weinig effectief is.

Leren ín het werk daarentegen is een ontwikkeling die sterk opkomt. Maar ook blended leren, verrijkt met nieuwe technologieën.

Met anders kijken, anders denken en anders doen ontstaan er nieuwe bewegingen die beter aansluiten bij de mensen én de organisatie. 

Ik begeleid organisaties bij het op gang brengen van deze beweging. Om zo de impact van Leren & Ontwikkelen op de business te vergroten.

Een beweging kan klein of groot te zijn. Het kan beginnen met het herontwerpen van een bestaand leertraject, aanpassen van de visie op leren, herzien van beleid of opnieuw inrichten van de ondersteuning.

Met mijn frisse blik help ik je graag verder.

Het kan ook gaan om specifieke projecten, tijdelijke versterking of vervanging binnen je Opleidingsafdeling.

    adviseur, manager, projectleider, ontwerper, trainer of coach 

Video afspelen
Leren & Ontwikkelen in het MKB

Ik help jou als MKB-ondernemer duurzaam te investeren in de groei van je mensen én je bedrijf.

Met behulp van de SLIM-subsidie licht ik je bedrijf door en kom met effectieve oplossingen die je onderneming toekomstbestendig maken.  

In deze video leg ik in 5 minuten uit wat het inhoudt. Of lees hier meer.

PROFESSIONALISERING VAN L&D TEAMS

Als opleidingsafdelingen werk je dagelijks aan de ontwikkeling van mensen binnen je organisatie. Maar aandacht voor jullie eigen ontwikkeling schiet er vaak bij in. 

Komen jullie er ook niet aan toe om als afdeling eens stil te staan bij waar je naartoe wil? Naar hoe je wil inspelen op organisatieontwikkelingen en ontwikkelingen in je vakgebied? 

Dan is het professionaliseringstraject ‘Leren & Ontwikkelen op de kaart’ mogelijk iets voor jou en je collega’s. Op een lerende manier verken je als team waar je nu staat, waar je naartoe wilt en wat je daar voor nodig hebt. 

Het programma helpt je om L&D beter te positioneren en zo meer waarde toe te voegen in je organisatie. 

Op basis van mijn ervaring als corporate en interim adviseur/manager binnen L&D afdelingen, heb ik een programma samengesteld voor L&D teams waarin je samen leert en groeit als afdeling. 

Doorloop de weg van ambitie naar realisatie!

VERANDEREN IN ORGANISATIES 

Veranderen gaat óók altijd over leren. En dat reikt verder dan het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden.

bron: Plan B

Ik geloof in een krachtig samenspel tussen dat wat we zichtbaar organiseren (de bovenstroom) en dat wat voelbaar is tussen de mensen (de onderstroom) en zet daarbij graag de systemische bril op.

Bij daadwerkelijke gedragsverandering speelt namelijk ook het psychologische proces mee dat mensen doorlopen om van A naar B te komen. En daar ligt de grootste uitdaging in het veranderproces. Want hoe krijgen we grip op die ogenschijnlijk ongrijpbare dynamieken?

VOOR LEIDERS

Leiders die verantwoordelijk zijn voor een grote, urgente verandering worstelen vaak met de weerbarstige dynamiek in de onderstroom. Zij zien aanknopingspunten in coaching, sturing en timing. En toch lukt het soms niet om verder te komen met een team of project.

Gecertificeerd in Systemisch Transitie Management

Met behulp van actuele kennis en inzichten over gedragsverandering in combinatie met systemisch werken, leer ik leiders hoe zij grip krijgen op het psychologische deel van de verandering; dat wat zich afspeelt in de onderstroom. Ze breiden hun handelingsrepertoire uit en begeleiden met meer gemak en ontspanning de verandering.

Sparringpartner – Focus op je eigen leren als leider in de dagelijkse veranderpraktijk.

Training – Focus op het versterken van kennis en vaardigheden om veranderingsprocessen met meer gemak te begeleiden.

Adviseur – Focus op de veranderstrategie waarmee je verandering op gang brengt en houdt.

VOOR TEAMS

Teamcoach – Voor teams met veranderambities. Focus op het doorbreken van gedragspatronen en experimenteren met nieuw gedrag om van A naar B te komen. 

 
“Yvonne is als geen ander in staat op een van nature rustige wijze te enthousiasmeren en mensen te winnen voor haar ideeën, waardoor een groot draagvlak ontstaat. Ook is zij in staat ideeën samen met anderen moeiteloos om te zetten in nieuwe werkwijzen. Werkwijzen waarvan medewerkers zich eigenaar van voelen, zodat ze worden ingebed in de organisatie. Wij zijn uitermate tevreden over de bereikte resultaten en bevelen Yvonne van harte aan!”
Yvonne den Exter
Zorgdirecteur SWZ

Leermogelijkheden ín het werk

Bedrijven grijpen snel naar een training of opleiding als er iets geleerd moet worden.  Dat is niet zo vreemd, gezien […]