⇐   GRATIS DOWNLOAD

Roadmap voor Learning & Development in organisaties

Biedt je inspiratie en houvast bij het opzetten, verbeteren en vernieuwen van je L&D functie!

EEN FRISSE KIJK OP LEREN EN VERANDEREN IN ORGANISATIES

INTERIM Learning & Development

Een adviseur nodig om vernieuwing te brengen in je L&D visie en je strategisch beleid? Iemand met een frisse blik van buiten die nieuwe denkwijzen introduceert?

Jij weet hoe belangrijk de ontwikkeling van medewerkers is voor het succes van de organisatie. Je ziet leren en ontwikkelen dan ook als een investering die zich dubbel en dwars terug verdient. Sterker nog; het is een krachtig middel om je organisatiedoelen te realiseren. 

Wil jij je L&D visie en beleid een stap verder brengen? Kan jouw organisatie tijdelijk versterking gebruiken bij een project op het gebied van leren en ontwikkelen of wil je de deskundigheid van je mensen een flinke boost geven? 

Op inspirerende en enthousiaste wijze ondersteun ik Opleidingsafdelingen en Academies bij het optimaal faciliteren van leren en ontwikkelen. Ik help je ambities waar te maken en kennis en vaardigheden te versterken.

VERANDERADVIES

Veranderingsprocessen kennen altijd een groot gedragscomponent. Het blijkt juist die gedragsverandering te zijn, die  het succes van een organisatieverandering bepaalt.

Wanneer jij verantwoordelijk bent voor een grote en belangrijke verandering, wil je dan ook dat mensen ook hun houding en gedrag veranderen. Je wil niet dat het een trucje is, maar dat het betekenisvol is voor hen die het moeten doen. 

Ik begeleid en adviseer organisaties bij veranderingsprocessen waarbij deze gedrag- en cultuurverandering van cruciaal belang is. Waarbij er een wezenlijke verandering bij mensen nodig is.

Je vraagt je af hoe je zo’n beweging goed faciliteert. Welke interventies passen, hoe je omgaat met alle reacties op de verandering, etc. 

Bij al dit soort vragen zet ik de ‘opgave’ tegen het licht van jullie werkelijkheid; waar wil je als organisatie naar toe, waar is dat een oplossing voor, hoe is het nu en wat zie je straks, hoe sluit je aan bij wat er nu is en welke beweging past daar bij? 

Ik werk met het gedachtegoed en de bijpassende tools van Systemisch Transitiemanagement. Hiermee scherp ik samen met jou de veranderstrategie aan en ondersteun met de best passende interventies. 

ANDERS KIJKEN – ANDERS DENKEN – ANDERS DOEN

VERANDER-VAARDIG WORDEN?

Gedrag en emoties horen bij een organisatieverandering. Hier op een goede manier mee omgaan vraagt specifieke kennis en vaardigheden van hen die de verandering leiden of begeleiden. 

Als bestuurder, leider of adviseur heb je behoefte aan bruikbare handvatten om een veranderingsproces in goede banen te leiden. Het vraagt nogal wat om, naast je reguliere lijnverantwoordelijkheden een groot veranderproces aan te sturen of te begeleiden.

Door even uit de hectiek van alledag te stappen en stil te staan bij je ervaringen kom je tot nieuwe inzichten. Vanuit je eigen praktijkvoorbeelden leren en verbeteren op het gebied van verandermanagement. 

Als trainer, procesbegeleider en sparringpartner help ik bestuurders, leiders en adviseurs met deze vernieuwende inzichten, kennis en vaardigheden, zodat zij hun veranderopdracht met meer gemak en plezier realiseren. 

Eén op één, in een kleine groep met collega’s of in de vorm van workshops; altijd vertrekkend vanuit het eigen vraagstuk en verrijkt met actuele inzichten vanuit de veranderkunde, systemisch werk en breinkennis.

Want zodra je beter begrijpt wat volstrekt logisch is als het gaat om gedrag en emoties bij veranderingen, ervaar je meer regie op het proces. En krijg je met minder moeite meer voor elkaar.

Sinds 2018 gecertificeerd in Systemisch TransitieManagement

Neem direct contact met me op door te bellen op 06-55212330 of stel je vraag via het contactformulier.

“Yvonne is als geen ander in staat op een van nature rustige wijze te enthousiasmeren en mensen te winnen voor haar ideeën, waardoor een groot draagvlak ontstaat. Ook is zij in staat ideeën samen met anderen moeiteloos om te zetten in nieuwe werkwijzen. Werkwijzen waarvan medewerkers zich eigenaar van voelen, zodat ze worden ingebed in de organisatie. Wij zijn uitermate tevreden over de bereikte resultaten en bevelen Yvonne van harte aan!”
Yvonne den Exter
Zorgdirecteur SWZ