VOOR EEN FRISSE KIJK OP LEREN IN ORGANISATIES

logo_frisse-kijk_png-2_pooydooy_2019
Yvonne-FotoSharonWillems-3

LEREN & ONTWIKKELEN 

De ontwikkeling van je organisatie is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van je mensen. Maak werk van leren en groei naar een krachtige leercultuur!

INTERIM OPLEIDINGSKUNDIGE

Leren & Ontwikkelen is een belangrijke functie voor organisaties die toekomstbestendig willen zijn. Met veranderingen die in hoog tempo op ons afkomen, zijn mensen nodig die zich voortdurend blijven ontwikkelen in hun werk. Én organisaties die het belang zien om daarin te investeren. 

Maar hoe pak je dat aan? En wat kun je doen om mensen aan het leren te krijgen?

Ik voeg denk- en doekracht toe aan organisaties die met dit thema aan de slag willen. 

MIJN VISIE

Leren = hefboom voor presteren

Het wordt tijd dat we Leren & Ontwikkelen als vanzelfsprekend onderdeel van ons werk gaan zien. Tot nu toe vindt het vaak buiten het werk plaats, met als gevolg dat het veel tijd en geld kost en nauwelijks effect heeft op de prestaties van mensen. Investeer in plaats daarvan in duurzame manieren van leren in je organisatie. 

Dat begint bij een nieuwe manier van kijken naar leren. Vervang de traditionele denkbeelden over leren en opleiden door nieuwe inzichten. Want inmiddels weten we allang dat leren in een ‘klasje’ in veel gevallen niet werkt. 

Leren ín het werk daarentegen is een ontwikkeling die sterk opkomt. Maar ook het mixen van leervormen, verrijkt met nieuwe, technologische middelen.

Zodra we anders gaan kijken en anders gaan denken ontstaan er bewegingen die maken dat we het leren ook anders gaan organiseren. Op een manier die veel beter aansluit bij zowel de mensen als de organisatie.

Ik begeleid organisaties bij het op gang brengen van deze beweging, of die nu groot of klein is. 

Maakt niet uit waar je begint, als je maar begint. Ik help je graag in de rol van adviseur, manager, projectleider, ontwerper, trainer of coach.

Video afspelen
Leren & Ontwikkelen in het MKB

Voor het MKB is er een aantrekkelijke subsidie waarmee je als MKB-ondernemer duurzaam in de groei van je mensen én je bedrijf kunt investeren.

In deze video leg ik het je in 5 minuten uit. Of lees hier meer.

L&D TEAMS

Als je dagelijks met de ontwikkeling van anderen bezig bent, schiet de aandacht voor je eigen ontwikkeling er nogal eens bij in. Als ambassadeur van Leren & Ontwikkelen heb je natuurlijk wel een voorbeeldrol. 

Ook vanwege het tempo van alle ontwikkelingen op ons vakgebied en de business is er voldoende urgentie om daar aandacht voor te hebben. 

Veel L&D teams hebben de ambitie om hun rol in de organisatie door te ontwikkelen. Niet ‘slechts’ het organiseren van cursussen, maar waarde toevoegen aan de strategie. Speciaal voor teams met deze ambitie bied ik een begeleidingsprogramma aan. Hiermee verken je samen waar je nu staat, waar je naartoe wilt en wat je daar voor nodig hebt.

Op basis van mijn ervaring als corporate en interim adviseur/manager binnen L&D afdelingen, stem ik een programma af op maat voor L&D teams die samen willen leren en groeien. 

Doorloop de weg van ambitie naar realisatie!

VERANDEREN IN ORGANISATIES 

Veranderen gaat óók altijd over leren. En dat reikt verder dan het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden.

bron: Plan B

Ik geloof in een krachtig samenspel tussen dat wat we zichtbaar organiseren (de bovenstroom) en dat wat voelbaar is tussen de mensen (de onderstroom) en zet daarbij graag de systemische bril op.

Bij daadwerkelijke gedragsverandering speelt namelijk ook het psychologische proces mee dat mensen doorlopen om van A naar B te komen. En daar ligt de grootste uitdaging in het veranderproces. Want hoe krijgen we grip op die ogenschijnlijk ongrijpbare dynamieken?

VOOR LEIDERS

Leiders die verantwoordelijk zijn voor verandering worstelen vaak met de weerbarstige dynamiek in de onderstroom. Zij zien aanknopingspunten in coaching, sturing en timing. En toch lukt het soms niet om verder te komen met een team of project.

Gecertificeerd in Systemisch Transitie Management

Met behulp van actuele kennis en inzichten over gedragsverandering in combinatie met systemisch werken, leer ik leiders hoe zij grip krijgen op het psychologische deel van de verandering; dat wat zich afspeelt in de onderstroom. Ze breiden hun handelingsrepertoire uit en begeleiden met meer gemak en ontspanning de verandering.

Sparringpartner – Focus op je eigen leren als leider in de dagelijkse veranderpraktijk.

Training – Focus op het versterken van kennis en vaardigheden om veranderingsprocessen met meer gemak te begeleiden.

Adviseur – Focus op de veranderstrategie waarmee je verandering op gang brengt en houdt.

VOOR TEAMS

Teamcoach – Voor teams met veranderambities. Focus op het doorbreken van gedragspatronen en experimenteren met nieuw gedrag om van A naar B te komen. 

 
“Yvonne is als geen ander in staat op een van nature rustige wijze te enthousiasmeren en mensen te winnen voor haar ideeën, waardoor een groot draagvlak ontstaat. Ook is zij in staat ideeën samen met anderen moeiteloos om te zetten in nieuwe werkwijzen. Werkwijzen waarvan medewerkers zich eigenaar van voelen, zodat ze worden ingebed in de organisatie. Wij zijn uitermate tevreden over de bereikte resultaten en bevelen Yvonne van harte aan!”
Yvonne den Exter
Zorgdirecteur SWZ

Leermogelijkheden ín het werk

Bedrijven grijpen snel naar een training of opleiding als er iets geleerd moet worden.  Dat is niet zo vreemd, gezien […]