VOOR EEN FRISSE KIJK OP LEREN IN ORGANISATIES

logo_frisse-kijk_png-2_pooydooy_2019
leren

LEREN & ONTWIKKELEN 

De ontwikkeling van een organisatie is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van de mensen die er werken. 

INTERIM OPLEIDINGSKUNDIGE

Leren & Ontwikkelen is belangrijk voor organisaties die toekomstbestendig willen zijn. Met veranderingen die in hoog tempo op ons afkomen, zijn mensen nodig die zich voortdurend blijven ontwikkelen in hun werk. 

  • Maar hoe geef je leren & ontwikkelen vorm in je organisatie?
  • Hoe bouw je aan een cultuur waar mensen leren vanzelfsprekend vinden?

Leren in het werk vraagt bijzondere aandacht, want het gaat veel verder dan het organiseren van een cursus. Als we spreken over een leercultuur dan bedoelen we dat leren vanzelfsprekend onderdeel is van het dagelijks werk.

Ik werk graag voor organisaties die hier werk van willen maken. Met elkaar onderzoeken hoe we die leercultuur ook écht kunnen realiseren en het gaan doen!

MIJN KIJK OP LEREN IN HET WERK

Het wordt hoog tijd dat we Leren & Ontwikkelen als vanzelfsprekend onderdeel van ons werk gaan zien. Ik zie nog té vaak dat leren losstaat van het werk, met als gevolg dat het veel tijd en geld kost en nauwelijks effect heeft op de prestaties van mensen. Wat mij betreft is het beter te investeren in meer in duurzame manieren van leren.

Dat begint bij een andere manier van kijken naar leren. De traditionele denkbeelden over leren en opleiden zijn achterhaald. Tijd om ze te vervangen door nieuwe inzichten. Want inmiddels weten we allang dat leren in een ‘klas’ in veel gevallen niet werkt.

Leren ín het werk daarentegen is een ontwikkeling die sterk opkomt. Maar ook het mixen van leervormen en het gebruik van technologische middelen bij leren.

Zodra we anders gaan kijken en anders gaan denken ontstaan er bewegingen die maken dat we het leren ook anders gaan organiseren. Op een manier die veel beter aansluit bij zowel de mensen als de organisatie.

Wil je deze beweging op gang brengen in jouw organisatie? Of die nu klein is of groot; ik begeleid je graag bij alle stappen die je wil zetten. 

Video afspelen
Leren & Ontwikkelen in het MKB

Voor het MKB is er nu een aantrekkelijke subsidie om als MKB-ondernemer duurzaam in de groei van je mensen én je bedrijf te investeren.

In deze video leg ik het je in 5 minuten uit. Of lees hier meer.

VERANDEREN IN ORGANISATIES 

Veranderen gaat óók over leren. En dat reikt verder dan het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden.

bron: Plan B

Ik geloof in een krachtig samenspel tussen dat wat we zichtbaar organiseren (de bovenstroom) en dat wat voelbaar is tussen de mensen (de onderstroom) en zet daarbij graag de systemische bril op.

Bij daadwerkelijke gedragsverandering speelt namelijk ook het psychologische proces mee dat mensen doorlopen om van A naar B te komen. En daar ligt de grootste uitdaging in het veranderproces. Want hoe krijgen we grip op die ogenschijnlijk ongrijpbare dynamieken?

VOOR LEIDERS

Leiders die verantwoordelijk zijn voor verandering worstelen vaak met de weerbarstige dynamiek in de onderstroom. Zij zien aanknopingspunten in coaching, sturing en timing. En toch lukt het soms niet om verder te komen met een team of project.

Gecertificeerd in Systemisch Transitie Management

Met behulp van actuele kennis en inzichten over gedragsverandering in combinatie met systemisch werken, leer ik leiders hoe zij grip krijgen op het psychologische deel van de verandering; dat wat zich afspeelt in de onderstroom. Ze breiden hun handelingsrepertoire uit en begeleiden met meer gemak en ontspanning de verandering.

Sparringpartner – Focus op je eigen leren als leider in de dagelijkse veranderpraktijk.

Training – Focus op het versterken van kennis en vaardigheden om veranderingsprocessen met meer gemak te begeleiden.

Adviseur – Focus op de veranderstrategie waarmee je verandering op gang brengt en houdt.

VOOR TEAMS

Teamcoach – Voor teams met veranderambities. Focus op het doorbreken van gedragspatronen en experimenteren met nieuw gedrag om van A naar B te komen. 

 
“Yvonne is als geen ander in staat op een van nature rustige wijze te enthousiasmeren en mensen te winnen voor haar ideeën, waardoor een groot draagvlak ontstaat. Ook is zij in staat ideeën samen met anderen moeiteloos om te zetten in nieuwe werkwijzen. Werkwijzen waarvan medewerkers zich eigenaar van voelen, zodat ze worden ingebed in de organisatie. Wij zijn uitermate tevreden over de bereikte resultaten en bevelen Yvonne van harte aan!”
Yvonne den Exter
Zorgdirecteur SWZ