BEELDSESSIES

Een beeldsessie is een verfrissende, interactieve en eigentijdse manier om samen betekenis te geven aan verbetering of vernieuwing

Wat is het?

Een beeldsessie (ook wel Beeldend Trainen genoemd) maakt gebruik van nieuwe technologie; een speciaal ontwikkelde applicatie op een multi-toch beeldtafel. Met behulp van beelden komt er snel een levendige dialoog op gang. Een beeldsessie is zeer geschikt voor teams en organisaties die organisatiebrede verandertrajecten willen faciliteren. Het stimuleert mensen zelf mee vorm te geven aan de verandering.

Sinds 2015 ben ik gecertificeerd expert Beeldend Trainen. Ik ontwikkel en begeleid beeldsessies rond actuele thema’s in een organisatie. Het blijft niet alleen bij de dialoog, het stimuleert juist om er daarna mee aan de slag gaan. Voorbeelden van thema’s zijn:

LEIDERSCHAP – ZELFORGANISATIE – FEEDBACK – COMMUNICATIE – SAMENWERKEN – VITALITEIT EN INZETBAARHEID (WERKKRACHTSESSIES) – GESPREKSVOERING – FAMILIEPARTICIPATIE

Hoe werkt het?

 

Deelnemers bekijken in groepjes van maximaal 6 deelnemers een video met praktijkgericht beeldmateriaal over het thema. Zij selecteren beelden waarover zij samen een betekenisvolle dialoog voeren en kiezen uiteindelijk de beelden die zij het meest belangrijk vinden.

Vervolgens gebruiken zij deze beelden om tot verbetering of een oplossing te komen voor hun eigen praktijk. In deze inspirerende werkvorm doet iedereen actief mee.

De applicatie leidt de groep door alle stappen heen, waardoor het zelfsturend vermogen wordt gestimuleerd.

De leergameleergame_witte_cirkel-e1433753815700

De periode na de beeldsessie worden de deelnemers via een app op hun mobiele telefoon uitgenodigd om te testen wat ze hebben onthouden en de inzichten te koppelen aan de praktijk. Het spelen van deze leergame verhoogt de opbrengst en stimuleert het vervolg op de werkvloer.

Breinleren

De afgelopen jaren zijn er binnen de Neurowetenschappen spectaculaire ontdekkingen gedaan op het gebied van de werking van het brein. Ontdekkingen die een invloed hebben op de effectiviteit van ons leren en handelen. Een beeldsessie sluit aan bij de 6 principes van Breinleren: Emotie, Zintuiglijk Rijk, Creatie, Focus, Herhalen en Voortbouwen.

Zelf ervaren?

Speelt er in jouw organisatie een thema waarbij een beeldsessie ondersteunend kan zijn? Neem contact op voor meer informatie of om direct een kennismakingsafspraak te maken.