BEELDSESSIES


Een beeldsessie is een verfrissende, interactieve en eigentijdse manier om samen betekenis te geven aan verbetering of  vernieuwing

 

Wat is het?

Een beeldsessie maakt gebruik van nieuwe technologie; een speciaal ontwikkelde applicatie op een multi-toch beeldtafel. Met behulp van beelden komt er snel een levendige dialoog op gang. Een beeldsessie is zeer geschikt voor teamleren, en inzetbaar voor organisatiebrede verandertrajecten waarbij je de medewerkers faciliteert de verandering zelf mee vorm te geven.

 

Sinds 2015 ben ik gecertificeerd expert Beeldend Trainen. Ik ontwikkel en begeleid beeldsessies op maat rond actuele thema’s in een organisatie. Het blijft niet alleen bij de dialoog, het stimuleert juist om er daarna mee aan de slag gaan. Voorbeelden van thema’s zijn:

 

LEIDERSCHAP – ZELFORGANISATIE – FEEDBACK – COMMUNICATIE – SAMENWERKEN – VITALITEIT EN INZETBAARHEID (Werkkrachtsessies) – GESPREKSVOERING – PARTICIPATIE

Een Beeldsessie wordt precies op de situatie binnen de eigen organisatie afgestemd. Er kan desgewenst gewerkt worden met eigen beelden.

 

Hoe werkt het?

 

Deelnemers bekijken in groepjes van maximaal 6 deelnemers een video met praktijkgericht beeldmateriaal over het thema. Zij selecteren beelden waarover zij samen een betekenisvolle dialoog voeren en kiezen uiteindelijk de beelden die zij het meest belangrijk vinden.

Vervolgens gebruiken ze de beelden om tot verbetering of een oplossing te komen voor hun eigen praktijk. In deze inspirerende werkvorm doet iedereen actief mee.

De applicatie leidt de groep door alle stappen heen, waardoor het zelfsturend vermogen wordt gestimuleerd.

 

Faciliteren van visie- en beleidsontwikkeling

Met een beeldsessie bereik je dus in een korte tijd een diepgaande dialoog rond een gekozen thema. Het doel is om samen betekenis te geven aan dit thema aan de hand van een vooraf gekozen leerdoel. Het is daarom heel geschikt als opstart voor het vormen van visie, strategie of ontwikkelen van beleid. Het gebruik van beeldmateriaal stimuleert het associatief vermogen en ondersteunt mensen bij hun meningsvorming. Je ontdekt hoe iedereen persoonlijk betekenis geeft aan het onderwerp en komt tot gezamenlijke betekenisvorming. Hiermee leg je een basis voor visie- en beleidsontwikkeling: hoe kijken wij er naar en wat willen we ermee?

 

De leergameleergame_witte_cirkel-e1433753815700

De periode na de beeldsessie worden de deelnemers via een app op hun mobiele telefoon uitgenodigd om te testen wat ze hebben onthouden en de inzichten te koppelen aan de praktijk. Het spelen van deze leergame verhoogt de opbrengst en stimuleert het vervolg op de werkvloer.

 

Breinleren

De afgelopen jaren zijn er binnen de neurowetenschappen spectaculaire ontdekkingen gedaan op het gebied van de werking van het brein. Ontdekkingen die een invloed hebben op de effectiviteit van ons leren en handelen. Een beeldsessie sluit aan bij de 6 principes van Breinleren: Emotie, Zintuiglijk Rijk, Creatie, Focus, Herhalen en Voortbouwen

 

Zelf ervaren?

Ik kom graag bij je langs met de beeldtafel, om de mogelijkheden van een beeldsessie te demonstreren. Neem contact op voor meer informatie of om direct een kennismakingsafspraak te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

avw-logo-v2De academie voor werkplekleren

Beeldend Trainen is een vernieuwende vorm van leren die aansluit bij de recente ontwikkelingen op het gebied van leren en ontwikkelen. Om het werkplekleren verder te ontwikkelen is de Academie Voor Werkplekleren opgericht; een platform voor professionals dat kennisdeling en professionalisering ondersteunt. Waarom ik me als ‘vriend’ heb verbonden aan de Academie voor Werkplekleren vertel ik je in onderstaande video:

principes van breinleren