BEELDSESSIE

In een beeldsessie geef je op een interactieve en eigentijdse manier samen betekenis aan een verandering

Wat is het?

Een beeldsessie maakt gebruik van nieuwe technologie; een speciaal ontwikkelde applicatie op een multi-toch beeldtafel. Met behulp van herkenbare beelden komt er snel een levendige dialoog op gang tussen de deelnemers.

Een beeldsessie faciliteert organisatiebrede verandertrajecten, waarbij je een bottom-up benadering kiest. Het helpt mensen de betekenis van de verandering te laden en er zelf vorm en inhoud aan te geven in de dagelijkse werkpraktijk.

Ik ontwikkel en begeleid beeldsessies rond actuele thema’s in de zorg. Denk aan:

LEIDERSCHAP – ZELFORGANISATIE – FEEDBACK – COMMUNICATIE – SAMENWERKEN – VITALITEIT EN INZETBAARHEID (WERKKRACHTSESSIES) – GESPREKSVOERING – FAMILIEPARTICIPATIE – ETC

Hoe werkt het?

 

Deelnemers bekijken in kleine groepjes relevant beeldmateriaal, passend bij het thema. Zij selecteren individueel beelden die hen aanspreken, waarna ze met elkaar in dialoog gaan.

Uiteindelijk blijven er zes beelden over die ze gebruiken om tot verbetering of een oplossing te komen voor hun eigen praktijk.

Er is ruimte voor alle stemmen en invalshoeken uit de groep, de applicatie zorgt ervoor dat iedereen actief mee doet.

Breinleren

De afgelopen jaren zijn er binnen de Neurowetenschappen spectaculaire ontdekkingen gedaan op het gebied van de werking van het brein. Ontdekkingen die een invloed hebben op de effectiviteit van ons leren en handelen. Een beeldsessie sluit aan bij de 6 principes van Breinleren: Emotie, Zintuiglijk Rijk, Creatie, Focus, Herhalen en Voortbouwen.

Zelf ervaren?

Speelt er in jouw organisatie een thema waarbij een beeldsessie ondersteunend kan zijn? Neem contact op voor meer informatie of om direct een kennismakingsafspraak te maken.