Yvonne-FotoSharonWillems_2 (2)

“YVONNE FACILITEERT VERANDERING EN VERNIEUWING DOOR HET VERBINDEN VAN                   MENSEN – KENNIS – IDEEËN – INZICHTEN”

EEN FRISSE KIJK OP LEREN EN VERANDEREN IN DE ZORG

INTERIM Learning & Development

Ik ben inzetbaar als L&D adviseur voor een veranderopdracht.

Ik ben een adviseur met een frisse blik van buiten, die graag de bestaande ideeën over leren en ontwikkelen uitdaagt. Ik help je graag als je toe bent aan een een andere visie, een andere aanpak en verfrissende ideeën.

Mijn manier van werken kenmerkt zich door een kritische kijk, creativiteit, gedrevenheid en vernieuwing. Maar ook waarderend en gericht op de kern van het vraagstuk. Ik neem een koffer vol actuele kennis en ervaring mee en natuurlijk die frisse blik van buiten!

In mijn werk als interim adviseur ben ik sterk in het op gang brengen van vernieuwing of verbetering. Faciliteren van anders kijken, anders denken en anders doen. Daarbij zorg ik ook voor het borgen van de ingezette koers.

PROJECTEN 

Ik begeleid veranderprojecten met het accent op gedrags- of cultuurverandering; waarbij de ontwikkeling van mensen het verschil moet gaan maken.

Samen met betrokkenen onderzoek ik de sleutels die leiden tot het gewenste resultaat; wat is er in deze situatie, rond deze vraag nodig om de gewenste beweging te realiseren?

Hierbij zet ik graag de ‘opgave’ in het licht: hoe ziet de nieuwe situatie er uit, wat maakt dit belangrijk en hoe draagt het bij aan de werkelijke bedoeling van de organisatie?

ADVIES & BEGELEIDING

Ik ben een sparringpartner met een frisse kijk op leer- en veranderprocessen, voor managers, projectleiders en adviseurs met een veranderopgave.

Ik reik tools aan waarmee je met minder moeite meer voor elkaar krijgt. Nieuwe en verfrissende inzichten sterken je bewustwording en energie in het veranderproces.

Dit doe ik in de vorm van coaching, intervisie, workshops of sparringsessies.

Sinds 2018 gecertificeerd in Systemisch TransitieManagement.

⇒ Neem contact met me op via 06-55212330 of het contactformulier