Yvonne-FotoSharonWillems_2 (2)

EEN FRISSE KIJK OP LEREN EN VERANDEREN IN ZORG EN WELZIJN

INTERIM Learning & Development

Ik zet mij als L&D adviseur in voor tijdelijke vervanging of versterking van je interne opleidingsafdeling.

Kleinere organisaties zonder opleidingsafdeling kunnen op flexibele basis gebruik maken van mijn deskundigheid op het gebied van leren en ontwikkelen.

Vanuit een vernieuwende visie help ik organisaties de ontwikkeling van medewerkers optimaal te faciliteren.

PROJECTEN 

Ik begeleid projecten met het accent op gedrags- of cultuurverandering; waarbij de ontwikkeling van mensen het verschil moet gaan maken.

Samen met betrokkenen onderzoek ik de sleutels die leiden tot het gewenste resultaat; wat is er in deze situatie, rond deze vraag nodig om de gewenste beweging te realiseren?

Hierbij zet ik graag de ‘opgave’ in het licht: hoe ziet de nieuwe situatie er uit, wat maakt dit belangrijk en hoe draagt het bij aan de werkelijke bedoeling van de organisatie?

Vervolgens maken we de stap naar de best passende (leer-)oplossing.

ADVIES & BEGELEIDING

Ik ben een sparringpartner met een frisse kijk op leer- en veranderprocessen, voor managers, projectleiders en adviseurs met een veranderopgave.

Ik reik tools aan waarmee je met minder moeite meer voor elkaar krijgt. Nieuwe en verfrissende inzichten sterken je bewustwording en energie in het veranderproces.

Dit doe ik in de vorm van coaching, intervisie, workshops of sparringsessies.

Sinds 2018 gecertificeerd in Systemisch TransitieManagement.

⇒ Neem contact met me op via 06-55212330 of het contactformulier