EEN FRISSE KIJK OP LEREN EN VERANDEREN

Iedere verbetering of vernieuwing begint met het verhelderen van de vraag:

‘Wat doen we in de nieuwe situatie anders dan nu en waar is dat een oplossing voor?’

PROJECTEN

〉 Ik begeleid projecten waarin een gedrags- of cultuurverandering een belangrijke rol speelt. Waarbij behoefte is om samen met betrokkenen te onderzoeken welke sleutels leiden tot het gewenste resultaat; wat is er in deze situatie, rond deze vraag nodig om de gewenste beweging te realiseren?

Hierbij zet ik niet zozeer de vorm of oplossing, maar liever de ‘opgave’ in het licht: hoe ziet de nieuwe situatie er uit, wat maakt dit belangrijk voor jullie en hoe draagt het bij aan de werkelijke bedoeling?

BEGELEIDING & ADVIES

Voor managers, projectleiders en adviseurs met een veranderopgave ben ik een sparringpartner met een frisse kijk op leer- en veranderprocessen.

Met actuele kennis over leren en veranderkunde reik ik je tools aan waarmee je met minder moeite meer voor elkaar krijgt. Dit kan in de vorm van coaching, intervisie, workshops of sparringsessies.

INTERIM HRD

〉 Ik ben tijdelijk inzetbaar als HRD adviseur bij behoefte aan versterking van je interne opleidingsafdeling of academie. Ook als je geen opleidingsafdeling hebt, en flexibel gebruik wilt maken van externe deskundigheid.

Ik help vanuit een vernieuwende visie het leren van medewerkers optimaal te faciliteren.

Profiteer van mijn frisse kijk op leren in organisaties, gevoed door actuele kennis en ervaring over leren en ontwikkelen.

“Ik adviseer en begeleid organisaties bij het realiseren van een verbetering of vernieuwing.” 

Ik help (project-)managers en adviseurs veranderen makkelijker maken met de bril van Systemisch TransitieManagement.

Neem contact met me op via 06-55212330 of stel direct je vraag via het contactformulier voor een vrijblijvende kennismaking.