YVONNE DEKKERS – EEN FRISSE KIJK OP LEREN EN VERANDEREN

Verbetering en vernieuwing begint wat mij betreft met de vraag:

‘Wat doen in de nieuwe situatie anders dan nu en waarom?’

PROJECTEN  –  BEGELEIDING EN ADVIES  –  INTERIM HRD


Beweging brengen in de juiste richting:

⇒ Ik leid projecten waarin gedragsverandering een grote rol speelt. Waarbij behoefte is om samen met betrokkenen te onderzoeken welke sleutels leiden tot het gewenste resultaat; wat is er in deze situatie, rond deze vraag nodig om de gewenste beweging te realiseren?

Ik zet hierbij niet zozeer de vorm of oplossing, maar liever de ‘opgave’ in het licht: hoe ziet de nieuwe situatie er uit, wat maakt dit belangrijk en hoe draagt het bij aan de werkelijke bedoeling?

⇒ Ik ben er voor managers, projectleiders en adviseurs met een veranderopgave die een sparringpartner zoeken met een frisse kijk op leer- en veranderprocessen. Met actuele kennis en begeleiding help ik beweging in de juiste richting te brengen. Denk aan coaching, intervisie, workshops of sparringsessies.

⇒ Inzetbaar als HRD adviseur voor ondersteuning of vernieuwing van je interne opleidingsafdeling of academie. Ik help vanuit een heldere visie het leren van medewerkers optimaal te faciliteren.

Bel 06-55212330 of stel direct je vraag via het contactformulier voor een vrijblijvende kennismaking.


“Ik adviseer en begeleid organisaties bij het realiseren van een verbetering of vernieuwing.” 

Ik help (project-)managers en adviseurs veranderen makkelijker maken met de bril van Systemisch TransitieManagement.